کلیدواژه‌ها = کنه
تعداد مقالات: 6
1. اولین گزارش کنهPachyseius humeralis (Acari: Pachylealapidae)از ایران

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 113-109

حجت اله غلامی؛ هادی استوان


2. گزارش جدید دو گونه کنه از خانواده Bdellidae (Acari : Prostigmata) برای ایران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 233-229

نرگس عباس زاده راد؛ هادی استوان؛ مهدی غیبی


3. اولین گزارش از کنه‌های خانوادهAdamystidae (Acari: Prostigmata) برای فون ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 51-47

غلامرضا بیضاوی؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی؛ ادوارد. آ اوکرمن


4. اولین گزارش کنه Holostaspella ornata (Acari: Mesostigmata) برای ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 63-59

محبوبه سلیمانی؛ هادی استوان؛ امید جوهرچی


5. گزارش گونه جدیدی از کنه های خانواده Lardoglyphidae (Acari: Sarcoptiformes) برای ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 68-65

کورش کشت مند؛ هادی استوان؛ راحیل اسدی


6. گزارش جدید از کنهﻫﺎی خانواده Stigmocheylidae (Trombidiformes: Paratydeoidea) از ایران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 343-341

مریم نقیبی نژاد؛ علی احدیت؛ هادی استوان