کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 31
3. اولین گزارش کنهPachyseius humeralis (Acari: Pachylealapidae)از ایران

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 113-109

حجت اله غلامی؛ هادی استوان


4. گزارشی از گونه‌های تریکودرمای اندوفیت از استان کردستان

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 124-115

مژگان روغنیان؛ جهانشیر امینی؛ دوستمراد ظفری؛ جعفر عبداله زاده


5. گزارش گونه‌های جدید از پادمان خانواده‌ی Entomobryidae (Collembola) برای فون ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 328-315

اصغر فلاحتی حسین آباد؛ محمد حسن سرایلو؛ سید علی جعفری؛ صدیقه علیزاده


7. کنه‌ی جوانه‌ی توت Acari: Eriophyidae) ) Aceria mori آفت جدید توت سفید در ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 188-183

هاشم کمالی؛ مهدی جلائیان


10. اولین گزارش گونهCaudacheles khayae (Acari : Cheyletidae) از ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 84-79

رضا حقیقی؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


11. بررسی مقدماتی دوبالان جنس Tabanus (Dip. : Tabanidae) در منطقه شیراز و حومه

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 95-85

ابوفاضل دوستی؛ مهدی غیبی؛ زینب بازیار


12. تنوع گونه ای سن‌های آبزی رودخانه قره آغاج منطقه جهرم

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 98-97

هادی استوان؛ آزاده عارف نیا


13. اولین گزارش گونه (Hemiptera : Anthocoridae) maxidentex Orius از ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 344-339

دلارام عرفان؛ هادی استوان؛ علیمراد سرافرازی


14. اولین گزارش گونه‌های Pythium catenulatum و Pythium okanoganense از چمن در ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 348-345

مریم خداشناس رودسری؛ سید محمود اخوت؛ منصوره میرابوالفتحی؛ محسن کافی


15. گزارش پروانه Phycodes radiata (Lep.: Brachodidae) از ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 351-349

حمزه رمضانی کریم؛ سهراب ایمانی؛ مریم بصیریان؛ راجش کومار


17. گزارش جدید دو گونه کنه از خانواده Bdellidae (Acari : Prostigmata) برای ایران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 233-229

نرگس عباس زاده راد؛ هادی استوان؛ مهدی غیبی


19. اولین گزارش جنس Cercoleipus و خانواده (Acari: Mesostigmata) Cercomegistidae از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 151-145

هادی استوان؛ مجید میری؛ غلامرضا بیضاوی


20. اولین گزارش زیرگونه Scheloribates fimbriatusa fricanus (Acari: Oribatida: Scheloribatidae) از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 156-153

زهرا اسماعیلی؛ مهدی غیبی؛ هادی استوان


21. اولین گزارش کنه Androlaelaps aegypticus (Mesostigmata: Laelapidae) از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 160-157

محبوبه سلیمانی؛ هادی استوان؛ امید جوهرچی


22. اولین گزارش از کنه‌های خانوادهAdamystidae (Acari: Prostigmata) برای فون ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 51-47

غلامرضا بیضاوی؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی؛ ادوارد. آ اوکرمن


23. اولین گزارش جنس Hexabdella، از کنه‌های خانواده (Acari: Prostigmata) Bdellidae از ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 57-53

مهرانگیز پاکدلان؛ هادی استوان؛ سید ابراهیم حسینی


24. اولین گزارش کنه Holostaspella ornata (Acari: Mesostigmata) برای ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 63-59

محبوبه سلیمانی؛ هادی استوان؛ امید جوهرچی


25. گزارش گونه جدیدی از کنه های خانواده Lardoglyphidae (Acari: Sarcoptiformes) برای ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 68-65

کورش کشت مند؛ هادی استوان؛ راحیل اسدی