تماس با ما

شیراز- کیلومتر 5 جاده شهر جدید صدرا- پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز- دانشکده علوم کشاورزی

ppj@iaushiraz.ac.ir

plant.protec.j@gmail.com


CAPTCHA Image