درباره نشریه

با عنایات خداوند متعال و تلاش دست اندرکاران، طی مجوز شماره 380522/87 مورخ 27/12/87 دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز با هدف گسترش و اعتلای تحقیقات علمی و آشنایی با آخرین دستاوردهای فناوری در عرصه گیاه پزشکی و علوم مرتبط، ایجاد ارتباط و هماهنگی بین اساتید، پژوهشگران، محققین و کارشناسان، اقدام به انتشار فصلنامه تخصصی گیاه پزشکی نموده است. این مجله مقاله های پژوهشی و نتایج تحقیقات علمی در زمینه های مختلف گیاه پزشکی و علوم مرتبط را که برای اولین بار ارائه می شوند، پذیرفته و بر اساس داوری های علمی منتشر می نماید.
هیات تحریریه مجله از کلیه اساتید، پژوهشگران، محققین و علاقه مندان داخل و خارج از کشور دعوت می نماید تا با ارسال مقالات ارزشمند و علمی خود به زبان فارسی و انگلیسی این مجله را در راه رسیدن به اهداف فوق یاری نمایند.

-به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مجله گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز دارای شرایط دریافت درجه علمی-پژوهشی شناخته شد.

-به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/28 مجلس شورای اسلامی پروانه انتشار نشریه گیاه پزشکی(تخصصی) به زبان فارسی،انگلیسی و ترتیب انتشار فصلنامه با گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای به نام دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز در تاریخ 1394/10/14 به شماره ثبت 76555 صادر گردید.

براساس مصوبه هشتمین کمیسیون تخصصی نشریات معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی مورخ 21/05/99 (نامه شماره 21737 مورخ 99/5/28) عنوان نشریه به "تحقیقات نوین در گیاه پزشکی" تغییر یافت.