دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1397، صفحه 263-314 
4. تاثیر فلوفنزین اس سی 200 در کنترل کنه های آفت درختان سیب در ایران

صفحه 299-308

مسعود اربابی؛ غلامعلی اکبرزاده شوکت؛ حسین کربلائی خیاوی؛ محمد سعید امامی؛ هاشم کمالی؛ مجتبی خانی


5. First report of Fusarium chlamydosporum causing crown rot and dumping of on Durum wheat in Algeria

صفحه 309-314

BENCHEIKH Amor؛ ROUAG Noureddine؛ BOUTALBI Walid؛ BELABED Imane