دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 21، زمستان 1396، صفحه 1-127 
5. ارزیابی توانایی کنترل بیولوژیکی پژمردگی فوزاریومی خربزه توسط Trichoderma spp. و Bacillus spp.

صفحه 87-102

زین العابدین نوروزی؛ کامران رهنما؛ حجت اله ربانی نسب؛ میثم تقی نسب


7. اثر ضد میکروبی و ترکیبات شیمیایی گیاه مرزه بختیاری

صفحه 117-127

نیکتا ابراهیمی؛ ساغر کتابچی؛ وحید روشن