دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، زمستان 1390، صفحه 391-297 
2. زیست‌شناسی مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Dip.: Tephritidae) روی پنج رقم تجاری نارنگی در استان مازندران

صفحه 313-305

مریم عباس پور؛ ژینوس رستگار؛ شعبانعلی مافی پاشا کلایی؛ اسماعیل غلامیان


3. گزارش گونه‌های جدید از پادمان خانواده‌ی Entomobryidae (Collembola) برای فون ایران

صفحه 328-315

اصغر فلاحتی حسین آباد؛ محمد حسن سرایلو؛ سید علی جعفری؛ صدیقه علیزاده


4. مقاومت آنتی‌زنوزی 33 رقم زراعی سیب‌زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب‌زمینی Leptinotarsa decemlineata

صفحه 347-329

اکبر قاسمی کهریزه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ نورالدین شایسته؛ ایرج برنوسی


شناسنامه علمی شماره

7. کنترل بیولوژیک عوامل کپک سبز و آبی پرتقال توسط اپی‌فیت‌های میکروبی میوه مرکبات در شمال ایران

صفحه 391-377

آیت الله نصرالهی عمران؛ فرید بیگی فیروز جائی؛ مائده سنگی