دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، زمستان 1389، صفحه 263-175 

شناسنامه علمی شماره

1. نخستین تجربه تولید پادتن علیه آفت‌کش کلروپایریفوس

صفحه 183-175

Maryamمریم Basirianبصیریان؛ سهراب ایمانی؛ کامبیز لاریجانی