بررسی اثر آلودگی Arceuthobium oxycedri روی گونه Juniperus excelsa درجنگل‌های شمال غرب ایران

نویسندگان

چکیده

یکی از مهمترین عوامل نابودی درختان کهن‏سال و دیرزیست ارس در رویشگاه های منطقه جیش آباد شهرستان طارم، گیاهی نیمه انگل از گروه دارواش‏های کوتاه یا کوتوله (Dwarf Mistletoes) از خانواده Viscaceae  می‏باشد. در طی بررسی زیست شناسی و تعیین پراکنش آن در منطقه جیش آباد شهرستان طارم و سایر رویشگاه­های ارس در استان زنجان مشخص گردید که گونه دارواش مورد نظر دارای نام علمیArceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb. است. برای تعیین درصد و شدت آلودگی و بررسی کیفیت و کمیت آن روی گونه میزبان، قطعات نمونه نیم هکتاری در 4 جهت جغرافیایی به طور تصادفی انتخاب گردید. که در داخل هر قطعه نمونه درختان سالم و آلوده و همچنین فاکتورهای رویشی میزبان از جمله ارتفاع درخت و تنه، قطر برابر سینه، ‌طول و عرض و ارتفاع تاج، کیفیت تاج و میزان آلودگی به انگل در سطوح مختلف تاج مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که دارواش پاکوتاه اغلب درختان با حجم تاج، مساحت تاج، ارتفاع و قطر برابر سینه بزرگتر را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین مشخص گردید که میزان آلودگی درختان ارس در جهت‌های جنوبی نسبت به سایر جهات بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of infection of Arceuthobium oxycedri on Juniperus excels species in North West forests of Iran

نویسندگان [English]

  • Mir Mozaffar Fallahchaei
  • Yousef Torabian
  • Majid Maani
  • Farzaneh Ahmadi
چکیده [English]

One of the most important destruction reasons of Juniperus aged and Long Lived trees in Jaysh Abad sits of Tarom township is a semi-parasitic plant from Dwarf Mistletoes group of viscaceae family. Biological study done in Jaysh Abad area of Tarom Township and other Juniperus sits in Zanjan province of Iran revealed that this semi-parasitic plant is Arceuthobium oxycedri. For determining the infection percent, intensity, quality and quantity on the host species half hectare sample pieces were randomly selected in 4 geographical directions. The results of this study showed that Dwarf Mistletoes mostly influences trees with bigger crown size, crown area, height and diameter breast height. Also result showed that Juniperus trees in south directions are more infected in comparison with other directions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arceuthobium oxycedri
  • dwarf mistletoe
  • Juniperus excelsa
  • Iran’s north west forests
Andrews, S.R. & Daniels, J.P. 1960  A survey of dwarf mistletoe in Arizona and New Mexico.  USDA Forest Service, RM Station Paper No. 49. p.

Anonymous, Range and Management Project of Jeysh-abad. Range and Watershed Organization, Iran.

Douglas, David 1914. Journal kept by David Douglas during his travels in North America1823-1827. Antiq. Press Ltd., New York.. 364 p.

Hawksworth, F.G.1959.  Dwarf mistletoe survey and control on the Mescalero- Apache Reservation, New Mexico.  Journal of Forestry, 54) 6(: 384-390

Hawksworth F.G.1969. Ecological aspects of dwarf mistletoe distribution. Proceedingsof the 16th Annual Western International Forest Disease Work Conference, Coeur D Alene, Idaho, pp, 74 -82.

Hawksworth, F.G. & Wiens, D. 1972. Biology and Classification of Dwarf Mistletoes (Arceuthobium). Agriculture Handbook 401, USDA Forest Service, Washington, DC.

Hawksworth, F.G. 1977. The 6-class dwarf mistletoe rating system. General Technical Report RM-48, USDA.

Korstian, C.F. 1924. The western yellow pine dwarf mistletoe: effect on growth and suggestions for control. U.S. Dept. Agr. Department of Agriculture, Bulletin No. 1112.

Mathiasen, R.L.& Blake, E.A. 1984.  Relationships between dwarf mistletoes and habitat types in western coniferous forests.  In:  Biology of dwarf mistletoes:  Proceedings of the Symposium, USDA Forest Service Gen. Tech. Rep.  RM-111. pp. 111-116.

Mohadjer, M.R.M. 2011. Forest Biology and Silviculture. 3rd ed., Tehran Univercity Press, Iran.

Moosivi, S.M.R & Shimi, p. 1997. Parasitic Weeds of the World, Biology and Control (Translation to Persian), Berahm and Publ., Tehran, Iran.