کنه‌ی جوانه‌ی توت Acari: Eriophyidae) ) Aceria mori آفت جدید توت سفید در ایران

نویسندگان

چکیده

در بررسی­های انجام شده در سال­های 1386-1384 روی کنه­های گیاهی درختان میوه­ی استان­های خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی) یک گونه کنه­ی گال­زا از روی درختان توت سفید (Moraceae) Morus alba جمع­آوری گردید. در تعدادی از درختان میزبان، شاخه­هایی با جوانه­های متورم و بدون برگ مشاهده شد. با هدف تشخیص قطعی، جوانه­ها جدا و به طور مستقیم کنه­ها جداسازی گردید. نمونه­ها در محلول­های شفاف کننده نگهداری و اسلاید میکروسکوپی تهیه و نسبت به تشخیص آن­ها به کمک منابع علمی جدید اقدام شد. نتایج نشان داد کنه­ی مذکور به نامAceria mori  متعلق به خانواده­ی Eriophyidae می­باشد. این اولین گزارش از وجود این کنه از ایران می­باشد. روش­های لازم جهت جلوگیری از انتشار کنه به نهال سالم و درختان مسن نیز بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mulberry bud mite Aceria mori (Acari: Eriophyidae), a new pest of white mulberry in Iran

نویسندگان [English]

  • Hashem Kamali
  • Mahdi Jalaeian
چکیده [English]

In review conducted from fruit trees in Khorasan (Razavi, North and South) provinces, a bud gall mite species were collected on white mulberry trees, Morus alba L. (Moraceae) in 2005-2007. On the host trees, some branches were observed with swollen buds and without leaf. The mites were extracted by directly from buds for identification. Specimens were maintained in clearing media and after preparing slides, identified by scientific keys. The results showed that, this mite is Aceria mori (Keifer, 1939) belong to the family Eriophyidae. This is the first report of this mite from Iran. Necessary methods were presented to prevent the distribution on seedlings and older trees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulberry bud mite
  • Aceria mori
  • white mulberry
  • Morus alba
  • Iran

Amrine, J. W. Jr. & Stasny, T. A. H. 1994. Catalog of the Eriophyoidea (Acari:Prostigmata) of the world. 798 pp. Indira publishing House.

Amrine, J. W. Jr., Stasny, T. A. H., & Flechtmann, C. H. W. 2003. Revised keys to world genera of Eriophyoidea (Acari: Prostigmata). 244 pp. Indira publishing House.

Baker, E. W., Kono, T., Amrine, J. W. Jr., Delfinado-Baker, M. & Stansy, T. A. 1996. Eriophyoid mites of the United States. 394 pp. Indira Publishing House.

Channabasavanna, G. P. 1966. A contribution to the knowledge of Indian Eriophyid mites (Eriophyoidea: Trombidiformes: Acarina). 154 pp. University Science Hebbal Press.

de Lillo, E., Craemer, C., Amrine Jr. J.W. and Nuzzaci, G. 2010. Recommended procedures and techniques for morphological studies of Eriophyoidea (Acari: Prostigmata). Experimental and Applied Acarology 51, 283-307.

Ghahreman, A. 2006. Basic botany, classification systems, Angiosperm systematic. 784 pp. Tehran university publishing.

Jeppson, L. R., Keifer, H. H. & Baker, E. W. 1975. Mites injurious to economic plants. 680 pp. California University Press.

Kamali, H. & Amrine, J. W. Jr. 2005. Studies on the eriophyid mites of Iran and two new species of Aceria, with a key to Iranian species. International Journal of Acarology 31, 57-62.

Karuppuchamy, P., Mohanasundaram, M. & Nagarajan, P. 1993. Seasonal fluctuation and control of mulberry bud mite, Aceria mori (Eriophyidae: Acari). pp. 375-383 in Mukherjee, A. B., Somchoudhury, A. K. & Sarkar, P. K. (Eds) Contributions to Acarological Researches in India. 445 pp. Bidan Chandra Krishi Vidyala.

Mohanasundaram, M. 1989. The eriophyid fauna of Varanasi with description of two new species of Tetra (Acari: Eriophyidae). Progress in acarology 7, 385-389.

Zaher, M. A. & Abou-Awad, B. A. 1980. A new species and new record of some eriophyid mites in Egypt (Eriophyiodea: Eriophyidae). Acarologia 21, 61-64.