نخستین تجربه تولید پادتن علیه آفت‌کش کلروپایریفوس

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

     امروزه مصرف زیاد آفت‌کش‌ها در کشاورزی بر هیچ‌کس پوشیده نیست و سالانه مطالعات زیادی در مورد اندازه‌گیری باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی با روش‌های متداول یعنی کروماتوگرافی گازی و مایع انجام می‌شود، که روش‌هایی پرهزینه و وقت‌گیر هستند. تدوین روش‌های جدید نظیر روش سنجش ایمنی آنزیمی(ELISA) امروزه مورد توجه برخی محققین قرار گرفته است. در این مطالعه تلاش شد نسبت به تولید پادتن لازم برای سنجش آفت‌کش فسفره کلروپایریفوس اقدام شود. آفت‌کش ابتدا در شرایط تخریب قرار گرفته، سپس با استفاده از مولکول پروتئین آلبومین سرم گاوی (BSA)، مزدوج آن ساخته و جهت تحریک سیستم ایمنی به خرگوش تزریق شد. پس از طی مدت­ زمان‌های مختلف از خرگوش‌های مورد آزمون خون‌گیری به عمل آمد و تیتر پادتن به کمک روش الایزا بررسی شده و نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار با نمونه شاهد بوده است. این روش نسبت به روش‌های کروماتوگرافی بسیار سریع‌تر، ارزان‌تر و دارای حد تشخیص بالاتری می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibody production against Chlorpyrifos Pesticide (first experience in Iran)

نویسندگان [English]

  • Maryam Basirian
  • Sohrab Imani
  • Kambiz Larijani
چکیده [English]

Nowadays use of pesticides is common in agriculture and so many  investigations are carried out annually for determination of pesticide residue in crops with gas and liquid chromatography. But these methods are expensive and time consuming. Developing new methods of  immunoassays like  ELISA is interesting for many researchers. In this research, an evaluation of production of antibody against chlropyrifos was done. Pesticide was broken, then conjucation was made with  protein BSA and a rabbit got immunized by injection. Then after different intervals the blood was collected and titer was determined  with ELISA  reader showing a great difference with the reference. This method is cheap, easy and more sensitive as compared to chromatography.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorpyrifos
  • Residue
  • Elisa
  • Antibody
Cho, Y. A., Lee, H. S., Park, E. Y., Lee, Y. T. & Hammock, B. D. 2002. Development of an ELISA for the Organophosphorus Insecticide Chlorpyrifos. Bulletin of the Korean Chemical Society, 23(3): 481- 487.
Imani, S. 2004. ASurvery on Pesticides Multi Residue and Multi Class Detection in Selected Vegetable. Ph.D. Thesis, Tehran Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Itak, J. A., Selisker, M. Y., Herzog, D. P. 1992. Development and Evaluation of a magnetic particle based Enzyme Immunoassay for Aldicarb, Aldicarb Sulfone and Aldicarb Sulfoxide. Chemosphere, 24: 11 – 21.
Khanjani, M. & Khalghani, J. 2008. Principel of Pest Control (Insects &Mits). Ministry of Jihad-e-Agriculture. Agricultural Extention, Education Research Organization (In Persian).
Piao,Y. Z., Kim, Y. J., Kim, Y. A.,  Lee, H. S., Hammock, B. D. & Lee, Y. T. 2009. Development of ELISA, for the class-specific determination of Organophosphorus Pesticides. Journalof Agriculture and Food Chemistry, 57: 10004 – 10013.
Rowell, V. 2001. Nunc Guide to solid phase. Nunc Als, Roskilde,  Denmark.
Skerritt, J. H., Hill, S. A., Beasley, H. L., Edvard,S. L. & Mcadam, D. P. 1992. Enzyme – Linked Immunsorbent Assay for Quantitation of Organophosphate Pesticides:Fenitrotion, Chloropyrifos–methyl and Primiphos – methyl in Wheat Grain and Flour–Milling Fractions. Journal of AOAC International, 75(3): 519 – 528.
Talebi Jahromi, Kh. 2006. Pesticides Toxicology. University of Tehran Press, Tehran, Iran (In Persian).
Tate, J. & Word, G. 2004. Interferences in Immunoassay. Clinical Biochemest Reviews, 25: 105 – 120.
Van Emon, J. M., Lopez, V. 1992. Immunochemical methods for environmental analysis. Analytical Chemistery. 64(2): 79A-88A.
Vanderlaan M., Watkins, B. E., Stanker, L., 1988.  Environmental monitoring by immunoassay. Enviromental Science & Technology, 22(3): 247-254.