اولین گزارش زیرگونه Scheloribates fimbriatusa fricanus (Acari: Oribatida: Scheloribatidae) از ایران

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

طی مطالعه­ای که به منظور بررسی کنه­های مرتبط با درختان انجیر منطقه استهبان در استان فارس در سال­های 1388 و 1389 صورت گرفت، زیرگونه­ی Scheloribates fimbriatusa fricanusWallwork, 1964  از خانواده Scheloribatidae در تاریخ 5/5/ 1388جمع­آوری و شناسایی شد که زیرگونه­ی آن برای اولین بار از ایران گزارش می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scheloribates fimbriatusa fricanus (Acari: Oribatida: Scheloribatidae) a new record for Fauna of Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Esmaeili
  • Mehdi Gheibi
  • Hadi Ostovan
چکیده [English]

A survey was conducted to identify the mites related to the fig trees in Estahban Region (Fars Province) during 2009-2010. The subspecies, Scheloribates fimbriatusa fricanus Wallwork, 1964 was collected and identified. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acari
  • Oribatida
  • Scheloribatidae
  • fauna
  • Iran
Akrami, M.A. 2006. Biodiversity of Oribatid Mites (Acari: Oribatida) and the Role of Important Species in Vector of Moniezia spp. in Mazandaran Province. Ph.D. dissertation, Tehran University, Tehran, Iran.
Bayartogtokh, B. & Akrami, M.A. 2000.Poronoticoribatid mites (Acari: Oribatida: Poronota) from Iran. Journal of the Acarological Society of Japan, 9(2): 159-172.
Subías, L.S. 2011. Listado sistemático, sinonímico y biogeográfico de los ácaros oribátidos Acariformes: Oribatida) del mundo (excepto fósiles). Originally published in Graellsia, 60. (número extra ordinario), 3–305. Available from URL: http://www.ucm.es/info/zoo/Artropodos/Catalogo.pdf
Walter, D.E. & Krantz, G.W. 2009. Collection, rearing and preparing specimens. pp. 83-96. In: Krantz, G. W. and D. E. Walter (Eds.) A Manual of Acarology. 3rd edition. Texas Technology University Press.
Wallwork J.A. 1964. Some oribatei (Acari: Cryptostigmata) from Tchad (1st series). Revue de Zoologieet de Botanique Africaines, 70 (3-4): 353-385.