اولین گزارش کنه Holostaspella ornata (Acari: Mesostigmata) برای ایران

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

در بررسی­­­­­­­­­­هایی که طی سالهای 1389-1388 برای جمع آوری و شناسایی کنه های خانواده Macrochelidae در منطقه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس صورت گرفت، تعداد شش گونه از این خانواده جمع­آوری و شناسایی شد که در میان آنها گونه  Holostaspella ornate (Berles) برای اولین بار از ایران گزارش می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of Holostaspella ornata (Acari: Mesostigmata) from Iran

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Soleimani
  • Hadi Ostovan
  • Omid Joharchi
چکیده [English]

During 2008-2009 a faunistic survey was carried out to collect and identify mites of family Macrochelidae in Islamic Azad University Fars Science and Research Branch. A total of 6 species were collected and identificated of these Holostaspella ornata (Berles) is new record for fauna of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acari
  • Mesostigmata
  • Macrochelidae
  • Holostaspella ornata
  • Iran
  • new report
Jalaeian, M., Saboori , A., & Seyedoleslami, H. 2004. Introduction of some genera and species of mesostigmatic mites to the fauna of Iran. Proceeding of the 16th Iranian Plant Protection Congress, Tabriz, Iran, p. 254.
Halliday, R. B. 1988. The genus Holostaspella Berlese (Acaina: acrochelidae) in Australia. Journal of the Australian Entomological Society, 27: 149-155.
Hyatt, K. H. & Emberson R. M. 1988. A review of the Macrochelidae (Acari: Mesostigmata) of the British Isles-Bulletin of the British Museum (Natural History) Zoology, 54 (2): 63-125.
Kamali , K., Ostovan, H., & Atamehr , A. 2001. A Catalogue of Mites and Ticks (Acari) of Iran. Islamic Azad University Scientific of Tehran Press.
Kontschan, J. 2005. Contribution to the Macrochelidae fauna of Hungary (Acari: Mesostigmata). Folia Historico Naturalia Musei Matraensis, 29:77-80
Krantz, G. W. 1998. Review Reflection on the biology, morphology and cology of  the Macrochelidae. Experimental and Applied Acarology, 22: 3. 125-137.
Ostovan, H. & Farzane, D. 2004. Biodiversity of macrochelidae mites (Acari: Mesostigama) in Tehran region. Proceedings of 16th Iranian Plant Protection Congress,  28 Aug-1Sept. 2004. University of Tabriz, p. 280.