اولین گزارش جنس Hexabdella، از کنه‌های خانواده (Acari: Prostigmata) Bdellidae از ایران

نویسندگان

چکیده

طی سال­های 1388 و 1389 در تحقیقاتی که به منظور شناسایی کنه­های خاکزی خانواده Bdellidae در مرکز علوم و تحقیقات فارس صورت گرفت، کنه Hexabdella sp. near maraugia Schyff, Theron & Ueckermann برای اولین بار از ایران جمع­آوری و شناسایی شد، جنس این گونه نیز برای اولین بار از ایران گزارش می­شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The first report of the genus Hexabdella (Acari: Prostigmata: Bdellidae) from Iran

نویسندگان [English]

  • Mehrangiz Pakdelan
  • Hadi Ostovan
  • Seyed Ebrahin Hoseini
چکیده [English]

During 2009-2010, a faunistic study was carried out on the edaphic mites of the family Bdellidae in Fars Science and Research Center region and the mite Hexabdella sp. near maraugia Schyff, Theron & Ueckermann was identified. This is the first report of genus Hexabdella from Iran. Mites of the family Bdellidae are predators of insects and mites. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edaphic mites
  • Prostigmata
  • Bdellidae
  • Hexabdella
  • Iran
Gerson, V. & Smiley, R. L. 1990. Acarine Biocontrol Agents, An Illustrated Key and Manual. Chapman and Hall, London.

Van der Schyff, J., Theron, P. D. & Ueckermann, E.A. 2004. Hexabdella, a new mite genus of Bdellidae (Acari: Prostigmata) from southern Africa, with descriptions of five new species. African Plant Protection, 10 (1): 13-25.

Hernandes, F. A., Daud, R. D. & Feres, R. J. F. 2008.Two new species of Bdellidae (Acari: Prostigmata) from Brazil. International Journal of Acarology, 34 (3): 259-266.

Krantz, G. W & Walter, D. E. 2009. A Manual of Acarology. 3rd ed. Texas Tech University press, USA.