گزارش جنس و گونه جدیدی از کنهﻫﺎی خانواده Alycidae (Acari : Endeostigmata) از ایران

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

چکیده

       در بررسیﻫﺎی انجام شده روی کنهﻫﺎی خاکزی باغات گردو در خرداد ماه 1388 در منطقه استهبان (استان فارس، به طول جغرافیایی 29 درجه و 6 دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی 54 درجه و یک دقیقه شرقی و ارتفاع 1860متر از سطح دریا) و نیز در شهریور ماه 1388، از خاک ارتفاعات منطقه نمک آبرود (استان مازندران، به طول جغرافیایی 36 درجه و 40 دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی 51 درجه و 18 دقیقه شرقی و ارتفاع 44 متر از سطح دریا)، نمونهﻫﺎیی از کنهﻫﺎی خانواده Alycidae  به وسیله قیف برلز جمعﺁوری و پس از استخراج و شفاف سازی با لاکتوفنل و تهیه اسلاید میکروسکوپی با نام علمی Alycus denasutus (Grandjean, 1937) شناسایی گردید. این گونه به خانوادهAlycidae ، بالا خانواده Alycoidea، کوهورتAlycina  و زیر راستهEndeostigmata  تعلق دارد (Walter, 2009). این اولین گزارش از جنس و گونه مذکور برای فون ایران می باشد. طول ایدیوزوما mµ 8/450 و عرض آن در پهن ترین قسمت  mµ 6/264 ؛ بدن سفید رنگ؛ ناحیهprodorsum  دارای دو جفت تریکوبوتری نخ وش؛ کلیسر میلهﺍی و در قسمت انتها به شدت باریک شده؛ پنجه پاها دارای یک جفت ناخن و امپودیوم منشعب؛ دارای یک سولنیدی روی ساق پای اول به طول mµ 5/10. دارای برآمدگی های حلقوی موازی و کشیده در ناحیه پشتی  (Uusitalo, 2010). ناسو تحلیل رفته؛ فاقد چشم میانی؛ کلیسر دارای 2 مو (Moraza, 2008). گونه مذکور از جنگل های مخروطیان و درختان خزان دار جمع آوری شده است و احتمالاً در تمام منطقه Holarctic پراکنده است. این گونه پیش از این از ایتالیا (در خزه های روی درختان کاج، بقایای گیاهی، درختان Fagus ، زیر گیاهان Robinia و Avena)، آمریکا (خاک و بقایای گیاهی) و فرانسه گزارش شده است(Uusitalo, 2010) .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of a genus and species of the Family Alycidae (Acari: Endeostigmata) from Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Naghibinejad
  • Ali Ahadiyat
  • Hadi Ostovan
  • Hossein Moradiyan
چکیده [English]

During the investigation of edaphic mite fauna of walnut trees in Estahban (Fars province longitude 29˚ 06 ́ N, latitude 54˚ 01 ́E altitude 1860 m above sea level May-June 2009) and Namak-abrood (Mazandaran province longitude 36˚ 40 ́N, latitude 51˚ 18 ́E altitude 44 m above sea level August-September 2009), some specimens belonging to the family of Alycidae were collected from soil, cleared in lactophenol, mounted in Hoyer’s medium and finally identified as Alycus denasutus (Grandjean, 1937). This is the first report of the genus, and species from Iran. This species belongs to the family Alycidae, superfamily Alycoidea, cohort Alycina and suborder Endeostigmata (Walter, 2009). Length of idiosoma  450.8 µm and its maximum width 264.6 µm; body colour white; prodorsum with 2 pairs of filiform trichobothria; cheliceral shafts abruptly tapering, all tarsi with paired claws and rayed empodium. One solenidion on tibia 1(length 10.5 µm); winding ridgs are long and parallel on dorsum (Uustitalo, 2010). naso redused; median eye absent; chelicerae each with 2 seatae (Moraza, 2008). The species has been found in coniferous and deciduous forests, and is possibly Holarctic. It has been reported from Italy (in moss of pine forest, litters, in Fagus valley, and under Robinia and Avena), USA (in litter dunes) and France (Uusitalo, 2010).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mite
  • Endeostigmata
  • Alycidae
  • Alycus denasutus
  • Iran
  • new report
Moraza, M.L. 2008. First records of Endeostigmata and Sphaerolichina mites (Acari: Sarcoptiformes and Trombidiformes) from the Iberian Peninsula and the Canary Islands. Boletín de la Asociación Española de Entomología, 32 (3-4): 293-304.
Uusitalo, M. 2010. Revision of the Family Alycidae (Acariformes, Acari), with special reference to European species. Academic Dissertation, Department of Biological and Environmental Science University of Helsinki, Finland.
Walter, D.E. 2009. Suborder Endeostigmata. In: Krantz, G. W. & Walter, D. E. (Eds.) A manual of Acarlogy. 3rd ed, by Texas Tech University Press.