تعداد مقالات: 204
102. شناسایی شب پره های خانواده Sphingidae در برخی مناطق استان فارس

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 194-180

فرنگیس قاسمی؛ حسن آل منصور؛ اصغر آل حسین


103. اثر قارچ کش های جذبی در شرایط مزرعه بر علیه سیاهک آشکار جو

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 309-299

مهدی نصر اصفهانی؛ محمد جابر قریبی؛ صادق جلالی


105. اولین گزارش از کنه‌های خانوادهAdamystidae (Acari: Prostigmata) برای فون ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 51-47

غلامرضا بیضاوی؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی؛ ادوارد. آ اوکرمن


106. اولین گزارش جنس Cercoleipus و خانواده (Acari: Mesostigmata) Cercomegistidae از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 151-145

هادی استوان؛ مجید میری؛ غلامرضا بیضاوی


107. اولین گزارش جنس Asternolaelaps و خانواده (Acari : Mesostigmata) Ichthyostomatogasteridae از ایران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 228-223

هادی استوان؛ غلامرضا بیضاوی


108. اثر بازدارندگی چند قارچ‌کش بر رشد و نمو دو گونه‌ قارچ Alternaria alternata و Alternaria solani

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 322-311

مهدی نصر اصفهانی؛ ساحره نادرپور؛ ندا رفیع زاده


111. بررسی اثر آلودگی Arceuthobium oxycedri روی گونه Juniperus excelsa درجنگل‌های شمال غرب ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 246-235

میر مظفر فلاح چای؛ یوسف ترابیان؛ مجید معانی؛ فرزانه احمدی


113. مطالعه پراکنش فضایی جمعیت مراحل نارس کرم میوه‌خوار گوجه‌فرنگی (Lep.: Noctuidae) Helicoverpa armigera در گرگان

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 55-45

مهدی شعبانی پور؛ علی افشاری؛ محسن یزدانیان؛ سعید قدیری راد


114. اثر تدخینی عصاره هگزانی سه گونه اکالیپتوس (microtheca Eucalyptus ،E. globules و E. camaldulensis) بر شپشه دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 55-45

مونا فلاحی؛ احمد حیدری؛ سعید محرمی پور؛ سهراب ایمانی؛ عارف معروف


116. ارزیابی میزان خسارت سوسک کشیش (Rhizopertha dominica) بر قوه تنژگی و صفات فیزیکی بذر ارقام گندم در شرایط انباری گلستان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 172-163

کبیر عیدوزهی؛ سلطان رون؛ عباس خانی؛ سلیمان خرمالی


118. بهینه‌سازی استخراج آران‌ای دو رشته‌ای ویروسی از برخی گونه‌های Fusarium

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 377-368

داود کولیوند؛ مهدی داوری؛ نعمت سخندان بشیر؛ مهدی ارزنلو


121. ارزیابی توانایی کنترل بیولوژیکی پژمردگی فوزاریومی خربزه توسط Trichoderma spp. و Bacillus spp.

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 87-102

زین العابدین نوروزی؛ کامران رهنما؛ حجت اله ربانی نسب؛ میثم تقی نسب


123. ارزیابی فعالیت ضد قارچی اسانس دارچین بر کنترل قارچ فوزاریوم سولانی تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 147-162

هادی سالک معراجی؛ اکرم حاتمی؛ سعید حزبئی پور؛ محمد جواد زارع؛ خشنود نوراللهی


125. مکانیسم های آنتاگونیستی گونه های قارچ Trichoderma علیه قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری پوسیدگی مرطوب ریشه نخود ایرانی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 85-71

صدیقه محمدی؛ بهرام منصوری؛ حمید رضا زمانی زاده؛ اصغر حیدری