تعداد مقالات: 204
76. تغییرات زمانی تنوع گونه ای شته های مزارع گندم شهر سامان، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 209-220

فاطمه مومنی شهرکی؛ کامبیز مینایی؛ عباس محمدی خرم آبادی


77. خالص سازی و خصوصیات سرولوژیکی فیتوپلاسمای برگ سفیدی نیشکردر استان خوزستان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 55-43

رویا بیابانی؛ ساسان قاسمی؛ محمد صالحی؛ حشمت اله رحیمیان


79. ارزیابی مقاومت برخی پایه های مرکبات به نماتد مرکبات (Tylenchulus semipenetrans) در استان فارس

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 297-289

کاوس ایازپور؛ عبدالحسین ابوطالبی؛ مجید پاک نیت


80. اثر دو رقم پنبه بر نوسانات جمعیت کنه‌های تارتن Tetranychus spp. Acari : Tetranychidae))

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 389-379

سید حمید رضا فرقانی؛ هادی استوان؛ جواد شاطریان؛ نازیلا هنرپرور


83. تراکم و نوسان جمعیت پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera : Psyllidae) روی دو رقم پسته بادامی ریز زرند و ممتاز

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 222-209

فائزه نجف پور؛ محمد رضا مهرنژاد؛ مجید فلاح زاده


84. اثرات غلظت‌های زیر کشنده قارچBeauveria bassiana بر پتانسیل تولید مثل شپشه دندانه‌دار (Oryzaephilus surinamensis) درشرایط تغذیه از ارقام تجاری خرما

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 310-297

مسعود لطیفیان؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ مهران غزوی؛ محمد سعید مصدق؛ جمشید حیاتی


86. سمیت تماسی سه اسانس گیاهی روی حشرات بالغ شپشه برنج Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 144-135

یاسمین معتمدی؛ مجید فلاح زاده؛ وحید روشن


88. مقاومت آنتی‌زنوزی 33 رقم زراعی سیب‌زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب‌زمینی Leptinotarsa decemlineata

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 347-329

اکبر قاسمی کهریزه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ نورالدین شایسته؛ ایرج برنوسی


90. اثر ترکیبات حشره‌کش مختلف بر سپردار Pseudaulacaspis pentagona و پارازیتوئید آن روی درختان کیوی‌فروت Actinidia chinensis))

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 44-35

اسماعیل غلامیان؛ سیروس آقاجان زاده؛ رضا فیفایی؛ بهروز گلعین


91. واکنش بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان سیب به عناصر غذایی ازت و پتاس

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 53-41

احمد حیدریان؛ مسعود تدین نژاد


92. مطالعه اثر اسید آمینه متیونین بر بیان ژن بتا 1 و 3 گلوکاناز و فعالیت آنزیم‌های مؤثر در القای مقاومت به بیماری شانکر مرکبات در لیموترش

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 161-149

وحیده حسبی؛ حسین عسکری؛ سید مهدی علوی؛ مسعود سلطانی نجف‌آبادی؛ حمیدرضا زمانی زاده


93. تاثیر چند روش کنترل سفید بالک Bemisia tabaci (Hem.: Aleyrodidae) در خزانه گوجه‎فرنگی در استان بوشهر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 250-241

محمدتقی فصیحی؛ زینت احمدزاده؛ نرجس خاتون کازرانی


96. فون سوسک‌های تاول‌زا (Coleoptera: Meloidae) در شهرستان اصفهان

دوره 8، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 43-55

زهرا محمد مؤمنی؛ علیرضا جلالی‌زند؛ سید محمد ابطحی


97. بررسی اثر روش‌های خاک‌ورزی بر بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی سه رقم پنبه

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 75-86

شهرام نوروزیه؛ فاطمه آزاد دیسفانی


98. مهار دو گونه قارچ فوزاریوم توسط اسانس گیاهان دارویی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-58

هادی سالک معراجی؛ میثم محمدی؛ کاظم سالک سیفی؛ سعید حزبئی پور؛ محسن مرادی