تعداد مقالات: 204
51. تراکم جمعیت سن معمولی گندم Eurygaster integriceps و الگوی توزیع فضایی پوره‎ها در مزارع آبی گندم شهرستان چادگان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 109-120

زهرا دوستی؛ ناصر معینی نقده؛ عباسعلی زمانی؛ لیلا ندرلو


53. تنوع گونه‌ای شکارگرهای Heteroptera و تغییرات دوره‌ای جمعیت آنها در مزارع برنج مازندران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 41-27

حسن قهاری؛ هادی استوان؛ مهرداد طبری


54. بررسی مقدماتی فون مگس‌های خانواده Tachiniade (Diptera) در استان فارس

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 166-140

مهدی غیبی؛ هادی استوان


57. مقاومت به شته ریشه چغندرقندPemphigus fuscicornis (Hemiptera: Aphididae) در نه ژنوتیپ چغندرقند تحت شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 34-25

عبدالامیر محیسنی؛ مهرداد رهنماییان؛ مهناز قائدرحمتی


58. مکانیسم‌های مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا سفید به کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae) در شرایط گلخانه

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 125-111

محمد مجتبی کامل منش؛ شهرام حسامی؛ آنیتا نماینده؛ بنفشه احمدی؛ حمیدرضا دری


59. بررسی اثر سمیت تنفسی اسانس پنج گیاه دارویی روی سه گونه آفت انباری

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 207-197

زهرا رفیعی کرهرودی؛ فاطمه سیفی؛ علیرضا رهبرپور


61. بررسی بقایای سموم کاربردی کلروپیریفوس و دلتامترین در چغندرقندهای استان اصفهان در سال 1389

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 36-27

هاجر فخاری؛ علیرضا جلالی زند؛ منصوره شایقی؛ سید محمد ابطحی


63. گزارش جدید پنج گونه از خانواده Pteromalidae (Hym.: Chalcidoidea)برای فون ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 221-213

جواد ناظمی رفیع؛ ویدا علی پناه؛ حسین لطفعلی زاده


64. گزارش گونه‌های جدید از پادمان خانواده‌ی Entomobryidae (Collembola) برای فون ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 328-315

اصغر فلاحتی حسین آباد؛ محمد حسن سرایلو؛ سید علی جعفری؛ صدیقه علیزاده


65. برآورد شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه خنگ شهرستان سپیدان (استان فارس) با استفاده از فون حشرات آبزی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 34-29

سیده عاطفه حسینی؛ هادی استوان؛ سید ابراهیم حسینی


66. پارامترهای زیستی و تولید مثلی مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) در شرایط آزمایشگاه

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 33-23

محمد جواد سروش؛ کریم کمالی؛ هادی استوان؛ محمود شجاعی؛ یعقوب فتحی‌پور


72. قابلیت کشندگی اسانس حاصل از گل سه رقم مرکبات روی حشرات بالغ شپشه آرد

دوره 8، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 29-41

فاطمه فاتحیان؛ مجید فلاح زاده؛ ابوفاضل دوستی؛ مهدی کبیری رئیس آباد


73. بررسی وضعیت آلودگی و عوامل مهم زراعی در بروز بیماری ساق سیاه توتون در استان گلستان

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 41-73

سید افشین سجادی؛ محمدعلی آقاجانی؛ هدی عاصمی؛ محمدرضا نجفی


74. بررسی سمیت تنفسی اسانس پونه، جعفری معطر و مرمرشک روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-44

یاسمین معتمدی؛ نازیلا سقایی؛ وحید روشن