تعداد مقالات: 204
26. بررسی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استان بوشهر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 263-264

طاهره زیارتی؛ کاوس ایازپور


28. First report of Fusarium chlamydosporum causing crown rot and dumping of on Durum wheat in Algeria

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 266-267

BENCHEIKH Amor؛ ROUAG Noureddine؛ BOUTALBI Walid؛ BELABED Imane


31. تغییرات فصلی شپشک آردآلود Planococcus ficus (Hemiptera: Pseudococcidae) در تاکستان‌های منطقه جهرم

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 276-263

مجید فلاح زاده؛ نازیلا سقایی؛ هادی استوان


33. تعیین نیاز گرمایی مراحل نابالغ پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) در شرایط طبیعی رفسنجان

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 24-13

محمد رضا حسنی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ حمزه ایزدی؛ مهدی بصیرت


37. اثر حشره‌کشی نانو ذرات Zn-TiO2-Ag روی شته خرزهره Aphis nerii

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 25-15

محمد روحانی؛ محمد امین سمیع


40. زیست‌شناسی مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Dip.: Tephritidae) روی پنج رقم تجاری نارنگی در استان مازندران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 313-305

مریم عباس پور؛ ژینوس رستگار؛ شعبانعلی مافی پاشا کلایی؛ اسماعیل غلامیان


41. نوسانات فصلی جمعیت سفیده کوچک کلم Pieris rapae (Lep.: Pieridae) در مزارع کلم گل جنوب تهران

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 27-11

غلامحسین حسن شاهی؛ زهرا دوستی؛ فاطمه جهان؛ علیرضا عسکریان زاده؛ جابر کریمی؛ حبیب عباسی پور


42. تنوع گونه‌ای دوبالان خانوادهSyrphidae در منطقه گرمسار و شناسایی گونه غالب

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 21-13

آزاده جباری؛ علی احدیت؛ رستم حیات


46. تنوع خصوصیات مرفومتریک سن گندم (Eurygaster integriceps) در استان کردستان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 336-326

جواد ناظمی رفیع؛ مصطفی منصور قاضی؛ سارا صالحی


48. تنوع گونه‌ای کنه‌های اریباتید (Acari: Oribatida) خاک‌زی جنگل‌های ارسباران، شمال استان آذربایجان شرقی

دوره 8، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 15-27

نعیم عظیمی؛ پریسا لطف الهی؛ مجتبی محمد دوستارشرف؛ محمدرضا زرگران


49. فون کنه‌های خانواده Macrochelidae (Acari: Mesostigmata) در منطقه رامجرد (استان فارس)

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 19-40

محمد جواد سبحانی؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


50. اثر انبار سرد روی زنبور (Hymenoptera: Agaonidae) Blastophaga psenes درون گل آذین ارقام مختلف برانجیر

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-33

حمید زارع؛ هادی درویش زاده؛ نوذر رستگاری