کلیدواژه‌ها = شانکر سیتوسپورایی
تعداد مقالات: 1
1. واکنش بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان سیب به عناصر غذایی ازت و پتاس

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 53-41

احمد حیدریان؛ مسعود تدین نژاد