کلیدواژه‌ها = پارازیتوئید
تعداد مقالات: 2
1. اثر ترکیبات حشره‌کش مختلف بر سپردار Pseudaulacaspis pentagona و پارازیتوئید آن روی درختان کیوی‌فروت Actinidia chinensis))

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 44-35

اسماعیل غلامیان؛ سیروس آقاجان زاده؛ رضا فیفایی؛ بهروز گلعین


2. گزارش جدید پنج گونه از خانواده Pteromalidae (Hym.: Chalcidoidea)برای فون ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 221-213

جواد ناظمی رفیع؛ ویدا علی پناه؛ حسین لطفعلی زاده