کلیدواژه‌ها = Scheloribatidae
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش زیرگونه Scheloribates fimbriatusa fricanus (Acari: Oribatida: Scheloribatidae) از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 156-153

زهرا اسماعیلی؛ مهدی غیبی؛ هادی استوان