کلیدواژه‌ها = Bemisia tabaci
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آفت‌کش‌های رایج بر سفیدبالک جالیز (Hem.: Aleyrodidae) Bemisia tabaci روی خیار پاییزه در اهواز

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 11-1

منا امیدبخش؛ غلامرضا جسمی؛ فرحان کچیلی