کلیدواژه‌ها = Rhizoctonia solani
تعداد مقالات: 5
1. اثر ضد قارچی عصاره نه گونه گیاهی روی ساق زخم توتون (Rhizoctonia solani)

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 85-71

سید افشین سجادی؛ غلامرضا مرادی؛ هدی عاصمی؛ فرهاد نقی‌زاده؛ فرامرز رستمی؛ محمد اکبرزاده؛ محمدرضا نجفی؛ زین‌العابدین شهادتی مقدم


3. مقایسه بیماری‏زایی چند جدایه قارچ Rhizoctonia solani روی برخی ارقام لوبیا

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 97-83

ساسان فرهنگیان کاشانی؛ آزاده بهلولی


4. مکانیسم های آنتاگونیستی گونه های قارچ Trichoderma علیه قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری پوسیدگی مرطوب ریشه نخود ایرانی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 85-71

صدیقه محمدی؛ بهرام منصوری؛ حمید رضا زمانی زاده؛ اصغر حیدری


5. شناسایی برخی عوامل بیماری زای قارچی ریشه و طوقه گیاه کلزا در اصفهان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 227-212

مهدی نصر اصفهانی؛ آزاده صنیعی راد؛ نرگس نصرالهی