کلیدواژه‌ها = دوبالان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقدماتی دوبالان جنس Tabanus (Dip. : Tabanidae) در منطقه شیراز و حومه

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 95-85

ابوفاضل دوستی؛ مهدی غیبی؛ زینب بازیار


2. بررسی مقدماتی فون مگس‌های خانواده Tachiniade (Diptera) در استان فارس

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 166-140

مهدی غیبی؛ هادی استوان