کلیدواژه‌ها = سن های شکارگر
تعداد مقالات: 1
1. تنوع گونه‌ای شکارگرهای Heteroptera و تغییرات دوره‌ای جمعیت آنها در مزارع برنج مازندران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 41-27

حسن قهاری؛ هادی استوان؛ مهرداد طبری