کلیدواژه‌ها = حشرات آبزی
تعداد مقالات: 2
1. برآورد شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه خنگ شهرستان سپیدان (استان فارس) با استفاده از فون حشرات آبزی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 34-29

سیده عاطفه حسینی؛ هادی استوان؛ سید ابراهیم حسینی