کلیدواژه‌ها = شپشه دندانه دار
تعداد مقالات: 2
1. اثر تدخینی عصاره هگزانی سه گونه اکالیپتوس (microtheca Eucalyptus ،E. globules و E. camaldulensis) بر شپشه دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 55-45

مونا فلاحی؛ احمد حیدری؛ سعید محرمی پور؛ سهراب ایمانی؛ عارف معروف


2. اثرات غلظت‌های زیر کشنده قارچBeauveria bassiana بر پتانسیل تولید مثل شپشه دندانه‌دار (Oryzaephilus surinamensis) درشرایط تغذیه از ارقام تجاری خرما

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 310-297

مسعود لطیفیان؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ مهران غزوی؛ محمد سعید مصدق؛ جمشید حیاتی