کلیدواژه‌ها = سیب
تعداد مقالات: 3
1. واکنش بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان سیب به عناصر غذایی ازت و پتاس

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 53-41

احمد حیدریان؛ مسعود تدین نژاد


2. اولین گزارش کنهPachyseius humeralis (Acari: Pachylealapidae)از ایران

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 113-109

حجت اله غلامی؛ هادی استوان