کلیدواژه‌ها = مازندران
تعداد مقالات: 4
2. زیست‌شناسی مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Dip.: Tephritidae) روی پنج رقم تجاری نارنگی در استان مازندران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 313-305

مریم عباس پور؛ ژینوس رستگار؛ شعبانعلی مافی پاشا کلایی؛ اسماعیل غلامیان


4. تنوع گونه‌ای شکارگرهای Heteroptera و تغییرات دوره‌ای جمعیت آنها در مزارع برنج مازندران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 41-27

حسن قهاری؛ هادی استوان؛ مهرداد طبری