کلیدواژه‌ها = جمعیت
تعداد مقالات: 4
2. پراکنش فضایی جمعیت شته غلات (Hom., Aphididae) Sitobion avenae در مزارع گندم دیم دهلران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 209-201

مهدی شعبانی پور؛ عزیزاله مختاری؛ فاطمه بیدرنامنی


3. مطالعه پراکنش فضایی جمعیت مراحل نارس کرم میوه‌خوار گوجه‌فرنگی (Lep.: Noctuidae) Helicoverpa armigera در گرگان

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 55-45

مهدی شعبانی پور؛ علی افشاری؛ محسن یزدانیان؛ سعید قدیری راد


4. مطالعه جمعیت (Thysanoptera: Thripidae) Thrips tabaci روی ژنوتیپ های مختلف بادمجان در منطقه ورامین

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 261-249

پروانه برادران؛ مسعود اربابی؛ شهاب منظری؛ حوریه رضائی