کلیدواژه‌ها = فون
تعداد مقالات: 7
1. فون کنه‌های خانواده Macrochelidae (Acari: Mesostigmata) در منطقه رامجرد (استان فارس)

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 19-40

محمد جواد سبحانی؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


2. گزارش جدید پنج گونه از خانواده Pteromalidae (Hym.: Chalcidoidea)برای فون ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 221-213

جواد ناظمی رفیع؛ ویدا علی پناه؛ حسین لطفعلی زاده


3. بررسی مقدماتی دوبالان جنس Tabanus (Dip. : Tabanidae) در منطقه شیراز و حومه

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 95-85

ابوفاضل دوستی؛ مهدی غیبی؛ زینب بازیار


5. معرفی بخشی از فون زنبورهای خانواده Sphecidae و Crabronidae در استان فارس

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 234-248

مجید فلاح زاده؛ هادی استوان؛ نازیلا سقایی


6. بررسی مقدماتی فون مگس‌های خانواده Tachiniade (Diptera) در استان فارس

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 166-140

مهدی غیبی؛ هادی استوان


7. شناسایی شب پره های خانواده Sphingidae در برخی مناطق استان فارس

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 194-180

فرنگیس قاسمی؛ حسن آل منصور؛ اصغر آل حسین