کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 6
2. تنوع خصوصیات مرفومتریک سن گندم (Eurygaster integriceps) در استان کردستان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 336-326

جواد ناظمی رفیع؛ مصطفی منصور قاضی؛ سارا صالحی


3. پراکنش فضایی جمعیت شته غلات (Hom., Aphididae) Sitobion avenae در مزارع گندم دیم دهلران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 209-201

مهدی شعبانی پور؛ عزیزاله مختاری؛ فاطمه بیدرنامنی


5. اثر نانو ذرات نقره بر فلور قارچی بذور گندم رقم چمران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 258-247

محسن قمری؛ مسعود لطیفیان؛ منصور فربد؛ نازنین امیر بختیار