کلیدواژه‌ها = پنبه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر روش‌های خاک‌ورزی بر بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی سه رقم پنبه

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 75-86

شهرام نوروزیه؛ فاطمه آزاد دیسفانی


2. اثر دو رقم پنبه بر نوسانات جمعیت کنه‌های تارتن Tetranychus spp. Acari : Tetranychidae))

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 389-379

سید حمید رضا فرقانی؛ هادی استوان؛ جواد شاطریان؛ نازیلا هنرپرور