کلیدواژه‌ها = فارس
تعداد مقالات: 10
1. دامنه ی میزبانی تریپس غربی گل Frankliniella occidentalis وتریپس پیاز Thrips tabaci در منطقه باجگاه (شیراز)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 163-172

افسانه افشاری زاده بمی؛ کامبیز مینایی؛ محمود عالیچی؛ فائزه باقری


2. بررسی زیست‌شناسی پروانه برگ‌خوار دو‌لکه‌ای بلوط Dicycla oo (Lepidoptera, Noctuidae) در استان فارس

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-13

سید اصغر آل‌حسین؛ سید حسن سعادتی؛ حسن آل منصور


3. تنوع بیماری تورم جوانه بادنجان در استان فارس

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 173-159

سمیه کشاورز؛ ساسان قاسمی؛ محمد صالحی


4. بررسی مقدماتی دوبالان جنس Tabanus (Dip. : Tabanidae) در منطقه شیراز و حومه

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 95-85

ابوفاضل دوستی؛ مهدی غیبی؛ زینب بازیار


6. اولین گزارش کنه Androlaelaps aegypticus (Mesostigmata: Laelapidae) از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 160-157

محبوبه سلیمانی؛ هادی استوان؛ امید جوهرچی


7. تغییرات فصلی شپشک آردآلود Planococcus ficus (Hemiptera: Pseudococcidae) در تاکستان‌های منطقه جهرم

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 276-263

مجید فلاح زاده؛ نازیلا سقایی؛ هادی استوان


8. ارزیابی مقاومت برخی پایه های مرکبات به نماتد مرکبات (Tylenchulus semipenetrans) در استان فارس

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 297-289

کاوس ایازپور؛ عبدالحسین ابوطالبی؛ مجید پاک نیت


9. معرفی بخشی از فون زنبورهای خانواده Sphecidae و Crabronidae در استان فارس

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 234-248

مجید فلاح زاده؛ هادی استوان؛ نازیلا سقایی