کلیدواژه‌ها = اصفهان
تعداد مقالات: 7
1. فون سوسک‌های تاول‌زا (Coleoptera: Meloidae) در شهرستان اصفهان

دوره 8، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 43-55

زهرا محمد مؤمنی؛ علیرضا جلالی‌زند؛ سید محمد ابطحی


2. بررسی بقایای سموم کاربردی کلروپیریفوس و دلتامترین در چغندرقندهای استان اصفهان در سال 1389

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 36-27

هاجر فخاری؛ علیرضا جلالی زند؛ منصوره شایقی؛ سید محمد ابطحی


3. پروانه زنبور مانند Synanthedon caucasica (Lepidoptera: Sesiidae) آفت جدید درختان چنار در اصفهان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 338-333

محمد سعید امامی؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ اکسل کالیس


5. شناسایی برخی عوامل بیماری زای قارچی ریشه و طوقه گیاه کلزا در اصفهان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 227-212

مهدی نصر اصفهانی؛ آزاده صنیعی راد؛ نرگس نصرالهی


7. گزارش پادمان جدید برای ایران و بررسی اهمیت آن‌ها در گلخانه‌های استان اصفهان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 335-327

محمد رضا نعمت اللهی؛ محمد رضا باقری؛ جری میکال رادوانسکی