نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر ضد میکروبی و ترکیبات شیمیایی گیاه مرزه بختیاری

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 117-127

نیکتا ابراهیمی؛ ساغر کتابچی؛ وحید روشن