نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سمیت تنفسی اسانس پونه، جعفری معطر و مرمرشک روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-44

یاسمین معتمدی؛ نازیلا سقایی؛ وحید روشن


2. اثر ضد میکروبی و ترکیبات شیمیایی گیاه مرزه بختیاری

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 117-127

نیکتا ابراهیمی؛ ساغر کتابچی؛ وحید روشن