نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سمیت تنفسی اسانس پونه، جعفری معطر و مرمرشک روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-44

یاسمین معتمدی؛ نازیلا سقایی؛ وحید روشن