نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مهار دو گونه قارچ فوزاریوم توسط اسانس گیاهان دارویی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-58

هادی سالک معراجی؛ میثم محمدی؛ کاظم سالک سیفی؛ سعید حزبئی پور؛ محسن مرادی