نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی فعالیت ضد قارچی اسانس دارچین بر کنترل قارچ فوزاریوم سولانی تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 147-162

هادی سالک معراجی؛ اکرم حاتمی؛ سعید حزبئی پور؛ محمد جواد زارع؛ خشنود نوراللهی


2. مهار دو گونه قارچ فوزاریوم توسط اسانس گیاهان دارویی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-58

هادی سالک معراجی؛ میثم محمدی؛ کاظم سالک سیفی؛ سعید حزبئی پور؛ محسن مرادی