نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و جداسازی بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی با روش‌های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی از دامنه اصفهان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 185-196

طاهره شکیبافرد؛ مسعود بهار؛ مجید اولیا؛ هادی کریمی پور فرد


2. بررسی مورفولوژیکی و مولکولی نماتد Ditylenchus destructor از دامنه اصفهان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 97-108

طاهره شکیبافرد؛ مجید اولیا؛ مسعود بهار؛ هادی کریمی پور فرد