نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تراکم جمعیت سن معمولی گندم Eurygaster integriceps و الگوی توزیع فضایی پوره‎ها در مزارع آبی گندم شهرستان چادگان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 109-120

زهرا دوستی؛ ناصر معینی نقده؛ عباسعلی زمانی؛ لیلا ندرلو


2. آنالیز حساسیت فرآسنجه های موثر بر نوسانات جمعیت سن زمستان گذران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-15

زهرا دوستی؛ ناصر معینی نقده؛ عباسعلی زمانی؛ لیلا ندرلو