نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر انبار سرد روی زنبور (Hymenoptera: Agaonidae) Blastophaga psenes درون گل آذین ارقام مختلف برانجیر

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-33

حمید زارع؛ هادی درویش زاده؛ نوذر رستگاری