نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 3
1. تغییرات زمانی تنوع گونه ای شته های مزارع گندم شهر سامان، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 209-220

فاطمه مومنی شهرکی؛ کامبیز مینایی؛ عباس محمدی خرم آبادی


2. دامنه ی میزبانی تریپس غربی گل Frankliniella occidentalis وتریپس پیاز Thrips tabaci در منطقه باجگاه (شیراز)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 163-172

افسانه افشاری زاده بمی؛ کامبیز مینایی؛ محمود عالیچی؛ فائزه باقری