نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت آلودگی و عوامل مهم زراعی در بروز بیماری ساق سیاه توتون در استان گلستان

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 41-73

سید افشین سجادی؛ محمدعلی آقاجانی؛ هدی عاصمی؛ محمدرضا نجفی