نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. اثرات تراکم کشت و کاربرد علف‌کش‌های پس رویشی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در سورگوم جارویی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 83-96

حامد رئیسی شیویاری؛ جهانفر دانشیان؛ محمدعلی باغستانی؛ سلیمان جمشیدی