نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. فون سوسک‌های تاول‌زا (Coleoptera: Meloidae) در شهرستان اصفهان

دوره 8، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 43-55

زهرا محمد مؤمنی؛ علیرضا جلالی‌زند؛ سید محمد ابطحی