نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی استخراج آران‌ای دو رشته‌ای ویروسی از برخی گونه‌های Fusarium

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 377-368

داود کولیوند؛ مهدی داوری؛ نعمت سخندان بشیر؛ مهدی ارزنلو