نویسنده = ���������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر چند روش کنترل سفید بالک Bemisia tabaci (Hem.: Aleyrodidae) در خزانه گوجه‎فرنگی در استان بوشهر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 250-241

محمدتقی فصیحی؛ زینت احمدزاده؛ نرجس خاتون کازرانی